LITHIUM DISCOUNT е марка на компанията GREEN VISION, намираща се на адрес 91150 ETAMPES, Rue du Chevalier de l'Epée. Имейл: contact@green-vision.fr, Телефон: 06.49.81.65.98. RCS Evry 532 491 354, ДДС вътре Общността: FR86532 491 354, SIRET 532 491 354 00017, SAS с капитал от 30 000 евро.